Неділя, 29.03.2020, 10:14

Гість | RSS
Навігація по сайту
Міні-чатик
200
Вхід
Кондратюк Д.А.
Кондратюк Д.А.
Старший оперуповноважений сектору кримінальної міліції в справах дітей Деражнянського РВ УМВС України в Хмельницькій області
Моб. тел. 067 354 08 66
ФОРУМ ДЛЯ УЧНІВ

Сторінка директораНаш НВК працює  в умовах подальшого реформування освіти, створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти, переходу на 12-річний термін навчання, виконання мети, визначеної Законом України "Про загальну середню освіту”.

         Педагогічний колектив, вирішуючи поставлену навчальну проблему "Створення особистісно-орієнтованої моделі навчально- виховного процесу”, дотримується законів "Про освіту”, "Про мову”, працює над програмою "Освіта”, реалізує основні завдання Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховуючи свідомого громадянина України.

         В школі в 21  класs  навчається 382 учні.

У ліцеї  організовано навчання двох класів філологічного профілю, одного класу природничого профілю у яких навчається 45 учнів.

         В школі другого ступеня організовано допрофільне навчання. Учні  поглиблено вивчають іноземну мову, історію, українську мову. Учні можуть поглибити свої знання відвідуючи факультативні заняття та курси за вибором "Художня література в контексті світової культури”, "Основи журналістики”,  "Історія українського письменства”, "Практикум із синтаксису української мови”, "Зарубіжні письменники і Україна”,  "Психологія”, "Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу”,  "Лексикографія української мови, "Ми громадяни, "Основи програмування, "Основи інформатики”. В початкових класах учні мають змогу вивчати  курси за вибором "Сходинки до комп’ютера, "Християнська етика, "Розвиток продуктивного мислення, хореографію.  Проводиться  вивчення  другої іноземної мови – французької.

         У сучасному світі важливо, щоб освіта давала не тільки академічні знання, а й нові життєві стратегії, соціальну компетентність, що врешті-решт дозволяє учням зробити оптимальний вибір життєвого шляху.

          В школі створено умови щодо впровадження профільного навчання в практику навчально-виховного процесу:

- ми враховуємо освітні потреби і природні нахили учнів ( проводимо діагностування, анкетування учнів, їх батьків) щодо прогнозування розвитку впровадження профільності;

- підбираємо якісний кадровий склад педпрацівників;

- створюємо матеріально-технічну базу НВК;

- здійснюється навчально-методичне та нормативне забезпечення навчально-виховного процесу.

          Всього профільним  і допрофільним навчанням охоплено 62% учнів 8-11 класів.

          Проводячи організаційно-методичні заходи, щодо забезпечення профільності вивчаємо та апробуємо наявне програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу (підручники, методичну літературу, довідники програми, методичні рекомендації МОН України).

         Визначаючи шляхи інтеграції профільного і професійного навчання навчально- виховний комплекс співпрацює з вищими навчальними закладами: Хмельницьким економічним університетом, Київським міжнародним університетом, Харківським авіаційним університетом.

Щороку біля 120 учнів школи беруть участь в шкільних, районних та обласних олімпіадах з різних предметів, конкурсах знавців української мови ім. П.Яцика, захищають свої роботи на районному та обласному рівнях члени  Малої академії наук.

Конкурентноздатну, компетентну особу може виховати лише конкурентноздатний, компетентний педагог. Тому зусилля адміністрації спрямовані на створення творчого педагогічного середовища, широкого спектру педагогічного, психологічного, методичного інструментарію.

Рівень педагогічної майстерності вчителів зростає. Вчителі школи беруть  участь в районній та обласній виставці педагогічних ідей, в конкурсі "Вчитель року”, де здобувають призові місця.

 

              В школі проведено діагностування вчителів на предмет готовності вчителів до інноваційної діяльності, зацікавленості вчителів у інноваційній діяльності, вибору конкретної технології.

Таким чином, у нас утворилися групи вчителів, які реалізують певні педагогічні технології:

-  групової навчальної діяльності;

-  нові інформаційні технології;

-  навчання як дослідження;

-  розвивального навчання;

-  кооперативне навчання;

-  створення ситуації успіху;

-  формування творчої особистості.

         На уроках та в позакласній роботі вчителі епізодично використовують мультимедійні технології .

         Якщо говорити про гуманізацію освітнього процесу, то ми намагаємось створити умови для розвитку духовної культури, екологічного і економічного мислення, інформаційної грамотності вчителів та учнів.

План розвитку освіти особистісного спрямування в нашій школі повязаний, в першу чергу,  з соціумом і включає такі основні напрямки:

 

-  розвиток еколого-краєзнавчої культури, метою якого є виховання здорового фізично і морально розвиненого, люблячого свій край громадянина, особистості, яка живе в гармонії з природою і суспільством;

-  формування інформаційної грамотності, інформаційної культури;

-  формування здатності до самоосвіти  і самонавчання (на це спрямовує свою роботу шкільний метод кабінет, науково-методична рада, учнівське самоврядування);

-  cпрямування виховної роботи на формування в учнів таких елементарних понять як добро, обов’язок, совість, відповідальність, здатність співпрацювати, розуміти інших, поступатися, досягати згоди.

          -   спрямування роботи шкільного психолога на навчання учнів пізнавати 

          себе, аналізувати і бувати  свою психологічну поведінку, спілкуватися,

          максимально використовувати свої здібності;

-   гуманне ставлення до дитини, що сприяє комфортності перебування дитини в школі, спонукає вчитися не через примус, а через довіру, толерантність, заохочення; тісний зв’язок психолога з класними керівниками з питань вивчення психолого-фізіологічних особливостей особистості, її сутнісних рис. 

 

Інноваційна діяльність НВК здійснюється на рівні введення елементів нових навчальних технологій. Поширене застосування таких технологій: розвивальне навчання, інтенсифікація навчання на основі схемних і знакових моделей В.Шаталова,  інтерактивні технології, технології проектів, групове навчання, технології рівневої диференціації, залікова система, комбіноване навчання за системою М.П. Гузика, проблемне, випереджувальне навчання, технології формування творчої особистості.

            В НВК приділяється особлива увага розвитку творчих здібностей учнів. В школі розроблено програму пошуку, відбору, підтримки та розвитку дітей  "Творча обдарованість”, створено банк обдарованих дітей. Програма передбачає комплекс організаційно-педагогічних і науково-методичних заходів, спрямованих на розвиток здібних, обдарованих і талановитих дітей. Її мета – формування творчої, всебічно розвинутої особистості, створення максимально сприятливих умов інтелектуального, морального й фізичного розвитку обдарованих дітей, визначення стратегії і тактики, принципів, етапів, соціально-психологічних, науково-методичних, організаційно-структурних аспектів роботи з обдарованими учнями.

         В школі виділено додаткові години на роботу з обдарованими учнями.

 

         Розвитку творчої обдарованості сприяє створення на уроках проблемних ситуацій, знаходження оригінальних рішень. Учителі Бондар Л.П., Сидорук В.А., Пасько К.С., Гасюк Н.В., Атаманюк Я.Б. будують навчальний процес у такий спосіб, щоб учні активно заглиблювались у пошук, розв’язували поставлені завдання на основі порівняння і зіставлення, обирали оптимальні варіанти.

Вчителі беруть до уваги альтернативні пропозиції окремих учнів – все цінне, що закладено в них, розглядають. Така організація навчального процесу виробляє в учнів навички здобувати знання самостійно, шляхом власних міркувань, розвиває творчий потенціал дитини, її нахили, здібності, готує її до подальшого життя.

         Втіленню концепції особистісно зорієнтованого підходу сприяють гуртки, студії, секції. В НВК працюють гуртки чотирьох напрямків: естетичного, інтелектуального, прикладного, технічного. Всі учні мають змогу розвинути свої здібності та нахили у сфері музики, образотворчого мистецтва,  спорту, техніки.

         Важливим компонентом навчального процесу  в НВК є самостійна науково-дослідницька робота учнів, яка сприяє не тільки оволодінню програмним матеріалом, а й виробленню навичок дослідження та творчої діяльності майбутнього студента.

 Вчителі-керівники наукових досліджень уміють запропонувати тематику відповідних робіт, допомогти у виконанні експерименту, обробці його результатів, залучають науковців, вчених викладачів ВНЗ для консультацій. Зміст дослідницької роботи спрямований на розвиток теоретичного мислення, творчих здібностей  учнів, навчання їх методам, прийомам, нормам та правилам цієї діяльності, оформлення матеріалів дослідження, підготовці до його захисту, а також методам самонавчання та самоосвіти.

        В школі діє шкільне наукове товариство "Ерудит” . Основною ланкою шкільного наукового товариства  є гуртки, дитяче обєднання КРОКС,  колективні дослідження, олімпіади, змагання, конкурси, семінари.

      Самостійним напрямом наукової діяльності школярів є участь їх у роботі    МАН.

           На сучасному етапі розвитку наша держава приділяє увагу роботі, спрямованій на відродження і перебудову національної системи освіти «як найбільш важливої ланки у вихованні свідомих громадян Української держави» (Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»).

           Наше суспільство потребує громадянина освіченого, активного, який вміє жити і працювати в умовах демократизації, в обстановці зростаючої та економічної відповідальності, який уміє встановлювати контакти з іншими людьми, орієнтуватися в ситуаціях, що склалися.

           Головна мета національного виховання школярів НВК – набуття  соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, виховання високої культури, формування у молоді особистих рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

          Виходячи з цього, колектив Деражнянського НВК працює над створенням системи виховної роботи, яка охоплює всі сфери шкільного життя, весь навчально-виховний процес, де в центрі стоїть особистість учня з її інтелектуальним, фізичним і творчим потенціалом.

          Педагоги враховують той факт, що особистість учня формується і розвивається під впливом багатьох факторів: об’єктивних і суб’єктивних, природних і суспільних, внутрішніх і зовнішніх, незалежних і залежних від волі та свідомості людей.

         Наша школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де збагачується кожний учасник навчально-виховного процесу, де формується зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно-культурне надбання України,  у розбудову держави.

 

        На сьогодні ми маємо реальні підтвердження успіхів своєї праці в багатьох напрямках виховної діяльності.

         Важливе місце у системі виховної діяльності НВК посідає управління навчально-виховним процесом. У нашому НВК  це чіткий розподіл обов’язків  між адміністрацією, всіма членами педагогічного колективу, творча співдружність з позашкільними закладами Деражнянщини, використання ініціативи громадських організацій, залучення учнівського самоврядування, чіткий розподіл праці та встановлення функціональної залежності між всіма педагогічними системами і підсистемами

          Хочете дізнатись більше? Завітайте на наш сайт. Ми ще багато можемо розповісти про свою рідну школу.


        Ведемо до успіху кожного.

 

 

Пошук по сайту
Друзі НВК
Міністерство освіти і науки України
Відділ освіти Деражнянської РДА
Деражнянський районний методичний кабінет
Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Винницький регіональний центр оцінювання якості освіти

Copyright MyCorp © 2020
Хостинг від uCoz